Đường “Nhuệ” ăn 500 ngàn/lần hỏa thiêu, câu hỏi của ông Chủ tịch

Hàng loạt tố cáo Đường "Nhuệ" độc quyền hỏa thiêu, thu 500 ngàn/mỗi trường hợp hỏa táng. Ảnh Công an Thái Bình.
Hàng loạt tố cáo Đường "Nhuệ" độc quyền hỏa thiêu, thu 500 ngàn/mỗi trường hợp hỏa táng. Ảnh Công an Thái Bình.
Hàng loạt tố cáo Đường "Nhuệ" độc quyền hỏa thiêu, thu 500 ngàn/mỗi trường hợp hỏa táng. Ảnh Công an Thái Bình.
Lên top