Đừng để uy tín Eximbank ngày càng tệ hại trong mắt khách hàng!

Khám xét và bắt hai nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM ngày 26.3 (ảnh:PB).
Khám xét và bắt hai nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM ngày 26.3 (ảnh:PB).
Khám xét và bắt hai nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM ngày 26.3 (ảnh:PB).