Dẹp các cuộc thi hoa hậu vớ vẩn đi thưa Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Tân Hoa hậu Đại Dương 2017 Lê Âu Ngân Anh (giữa).
Tân Hoa hậu Đại Dương 2017 Lê Âu Ngân Anh (giữa).