Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Để năm 2018 bứt phá, phải mạnh mẽ cải cách thể chế kinh tế

Ảnh: VnMedia.
Ảnh: VnMedia.