Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nên từ chức

Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: cinet.vn
Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: cinet.vn
Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: cinet.vn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top