Có cần quá nhiều lãnh đạo vậy không?

Khách sạn mà Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường lưu trú và báo bị mất tiền. Ảnh: NLĐ
Khách sạn mà Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường lưu trú và báo bị mất tiền. Ảnh: NLĐ