Chúng ta có dám chấp nhận cái mới không?

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Ở thời 4.0, không thể tư duy kiểu "quản được thì mở, quản đến đâu mở đến đó"
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Ở thời 4.0, không thể tư duy kiểu "quản được thì mở, quản đến đâu mở đến đó"
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Ở thời 4.0, không thể tư duy kiểu "quản được thì mở, quản đến đâu mở đến đó"

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top