Trở lại “chảo lửa” Lóng Luông

Lóng Luông - những ngày sau khi công an triệt phá thành công hang ổ ma túy.
Lóng Luông - những ngày sau khi công an triệt phá thành công hang ổ ma túy.
Lóng Luông - những ngày sau khi công an triệt phá thành công hang ổ ma túy.
Lên top