Thủy Tùng - những cá thể cuối cùng

Thủy tùng được ghép vào chính bộ rễ thở của những cây trưởng thành (ảnh lớn). Ảnh: H.L
Thủy tùng được ghép vào chính bộ rễ thở của những cây trưởng thành (ảnh lớn). Ảnh: H.L