Thị trường hàng xách tay - thả nổi đến bao giờ?

Một cửa hàng bán đồ xách tay trên phố Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội).
Một cửa hàng bán đồ xách tay trên phố Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội).
Một cửa hàng bán đồ xách tay trên phố Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội).
Lên top