Người lính già tử nạn trên đường tìm lại “gia đình thời chiến”

Anh Trọng Bá (đứng giữa), một trong bốn người con ông Nghĩa bên một số người bạn cũ của bố anh ở bên ngoài nhà xác Bệnh viện H.Hương Trà - Ảnh: Đ.T
Anh Trọng Bá (đứng giữa), một trong bốn người con ông Nghĩa bên một số người bạn cũ của bố anh ở bên ngoài nhà xác Bệnh viện H.Hương Trà - Ảnh: Đ.T
Anh Trọng Bá (đứng giữa), một trong bốn người con ông Nghĩa bên một số người bạn cũ của bố anh ở bên ngoài nhà xác Bệnh viện H.Hương Trà - Ảnh: Đ.T