Khai giảng năm học mới: Hàng vạn học trò nghèo kêu cứu vì hết trợ cấp

Học sinh đến lớp bằng chân trần, hoàn cảnh rất khó khăn
Học sinh đến lớp bằng chân trần, hoàn cảnh rất khó khăn
Học sinh đến lớp bằng chân trần, hoàn cảnh rất khó khăn
Lên top