Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Hoàng Sa sắp có dân

Một góc phường Thọ Quang, phần đất dự kiến nhập vào huyện đảo Hoàng Sa
Một góc phường Thọ Quang, phần đất dự kiến nhập vào huyện đảo Hoàng Sa
Một góc phường Thọ Quang, phần đất dự kiến nhập vào huyện đảo Hoàng Sa
Lên top