Hoang mộng vàng trên đỉnh Mà Sa Phìn

Tương lai của những đứa trẻ trên đỉnh Mà Sa Phìn mờ mịt như chính giấc mộng vàng của bố mẹ chúng
Tương lai của những đứa trẻ trên đỉnh Mà Sa Phìn mờ mịt như chính giấc mộng vàng của bố mẹ chúng