Đến Khe Sanh: Bâng khuâng nhớ bóng các Anh những ngày

Trực thăng Mỹ được trưng bày tại Khe Sanh.
Trực thăng Mỹ được trưng bày tại Khe Sanh.
Trực thăng Mỹ được trưng bày tại Khe Sanh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top