“Cô tiên” giữa làng phong

Chị Siu Jeh (trái) thăm bà Rơ Chăm Cir - người bị bệnh phong. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Chị Siu Jeh (trái) thăm bà Rơ Chăm Cir - người bị bệnh phong. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Chị Siu Jeh (trái) thăm bà Rơ Chăm Cir - người bị bệnh phong. Ảnh: ĐÌNH VĂN