Chuyện người nông dân trở thành Tiến sĩ danh dự: “Một tay” gây dựng cơ đồ

Lão nông một tay gây dựng “cơ đồ” – Đoàn Văn Khanh.
Lão nông một tay gây dựng “cơ đồ” – Đoàn Văn Khanh.
Lão nông một tay gây dựng “cơ đồ” – Đoàn Văn Khanh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top