Chuyện li kì chưa từng kể về cuộc giải cứu "quốc bảo" sâm Ngọc Linh khỏi họa tuyệt chủng

Ông Trần Hoàn kiểm tra vườn ươm đến kỳ kết trái
Ông Trần Hoàn kiểm tra vườn ươm đến kỳ kết trái
Ông Trần Hoàn kiểm tra vườn ươm đến kỳ kết trái
Lên top