“Chúa hòn Nồm”

Mỗi ngày, con gái ông Sáu Ánh chở cá sang hòn Ngang để bán rồi mua nhu yếu phẩm về.
Mỗi ngày, con gái ông Sáu Ánh chở cá sang hòn Ngang để bán rồi mua nhu yếu phẩm về.