Bác sĩ “soái ca“

Bác sĩ Xuân Anh dỗ dành một bệnh nhân nhí. Ảnh: K.Q
Bác sĩ Xuân Anh dỗ dành một bệnh nhân nhí. Ảnh: K.Q