Xử vụ phá tan nhà người khác vào cận Tết: Thiếu thuyết phục

Vị trí trước đây là nhà của bà Hựu đã bị bố con ông Tâm phá hủy. Ảnh: PV
Vị trí trước đây là nhà của bà Hựu đã bị bố con ông Tâm phá hủy. Ảnh: PV
Vị trí trước đây là nhà của bà Hựu đã bị bố con ông Tâm phá hủy. Ảnh: PV
Lên top