Xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Người mang án tử mong muốn HĐXX cảm thông, chia sẻ

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai tại tòa.