Xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Người mang án tử mong muốn HĐXX cảm thông, chia sẻ

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai tại tòa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM