Vượt đèn đỏ nhiều lần dịp giãn cách, nhiều tài xế bị phạt nguội "cộng dồn"

Trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều tài xế, phương tiện vô tư vượt đèn đỏ. Ảnh: LĐO
Trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều tài xế, phương tiện vô tư vượt đèn đỏ. Ảnh: LĐO
Trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều tài xế, phương tiện vô tư vượt đèn đỏ. Ảnh: LĐO
Lên top