Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ tàu chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Phương tiện bị đưa về khu vực cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để điều tra. Ảnh: CSB3
Phương tiện bị đưa về khu vực cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để điều tra. Ảnh: CSB3
Phương tiện bị đưa về khu vực cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để điều tra. Ảnh: CSB3
Lên top