Vợ chồng già... bỗng dưng mất việc

Bà Thoa (ngồi) đến Trung tâm tư vấn pháp luật - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai để nhờ được bảo vệ quyền lợi NLĐ.
Bà Thoa (ngồi) đến Trung tâm tư vấn pháp luật - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai để nhờ được bảo vệ quyền lợi NLĐ.