Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khánh Hòa

Tù chung thân kẻ giết, đốt xác mợ

Bị cáo Phan Thành Tâm trước vành móng ngựa.
Bị cáo Phan Thành Tâm trước vành móng ngựa.