Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Từ 1.1.2018, chế độ ăn mặc của người bị tạm giam có gì thay đổi?

Chế độ ăn, mặc của người bị tạm giam sẽ thay đổi vào 1.1.2018. (Ảnh minh họa)
Chế độ ăn, mặc của người bị tạm giam sẽ thay đổi vào 1.1.2018. (Ảnh minh họa)