Từ 1.1.2018, chế độ ăn mặc của người bị tạm giam có gì thay đổi?

Chế độ ăn, mặc của người bị tạm giam sẽ thay đổi vào 1.1.2018. (Ảnh minh họa)
Chế độ ăn, mặc của người bị tạm giam sẽ thay đổi vào 1.1.2018. (Ảnh minh họa)
Chế độ ăn, mặc của người bị tạm giam sẽ thay đổi vào 1.1.2018. (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM