Trộm bò tại Quảng Bình rồi dùng ôtô chở ra Hà Tĩnh tiêu thụ

2 đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản.
2 đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản.
2 đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản.