Tìm thấy mìn ở cây ATM: Sẽ rà soát toàn bộ các cây rút tiền

Cây ATM bị gài mìn. (Ảnh: Phạm Công)
Cây ATM bị gài mìn. (Ảnh: Phạm Công)
Cây ATM bị gài mìn. (Ảnh: Phạm Công)
Lên top