Thảm sát rúng động Hà Giang, 4 người trong 1 gia đình vong mạng