Thái Bình: Nguyên Giám đốc Trung tâm quỹ đất huyện Hưng Hà bị khởi tố

Khởi tố nguyên lãnh đạo và 1 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình).
Khởi tố nguyên lãnh đạo và 1 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình).
Khởi tố nguyên lãnh đạo và 1 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình).
Lên top