Sở Y tế đổ lỗi BVĐK Hòa Bình trong sự cố chạy thận 9 người chết

Bà Bùi Thu Hằng.
Bà Bùi Thu Hằng.
Bà Bùi Thu Hằng.
Lên top