Hoàng Công Lương: "9 người chết không liên quan công tác điều trị"

Hoàng Công Lương tại tòa.
Hoàng Công Lương tại tòa.
Hoàng Công Lương tại tòa.
Lên top