Hoàng Công Lương: "9 người chết không liên quan công tác điều trị"

Hoàng Công Lương tại tòa.
Hoàng Công Lương tại tòa.
Hoàng Công Lương tại tòa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top