Khánh Hòa

Mường Thanh Khánh Hòa đã "cắt ngọn" xong 3 tầng vượt

Khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa tháo dỡ xong 3 tầng vượt. Ảnh: PV
Khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa tháo dỡ xong 3 tầng vượt. Ảnh: PV
Khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa tháo dỡ xong 3 tầng vượt. Ảnh: PV
Lên top