Ngưng xây dựng để điều tra dự án đất “vàng” ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Các hoạt động giao dịch ở dự án sẽ phải có báo cáo trước với công an để phổi hợp tránh thiệt hại
Các hoạt động giao dịch ở dự án sẽ phải có báo cáo trước với công an để phổi hợp tránh thiệt hại
Các hoạt động giao dịch ở dự án sẽ phải có báo cáo trước với công an để phổi hợp tránh thiệt hại

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top