Bắt ông Nguyễn Thành Tài: Liên quan đến bán rẻ nghìn tỉ khu đất vàng

Khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn hiện đang làm bãi giữ xe
Khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn hiện đang làm bãi giữ xe
Khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn hiện đang làm bãi giữ xe
Lên top