Ngồi xem bóng đá, 2 cháu bé bị hàng xóm hất nước sôi vào người gây bỏng nặng