Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngồi xem bóng đá, 2 cháu bé bị hàng xóm hất nước sôi vào người gây bỏng nặng