Ngày mai, xét xử vụ người dân kiện Chủ tịch tỉnh Lào Cai