Ngày mai Khá "Bảnh" hầu tòa, đối diện mức án nào?

Bị can Ngô Bá Khá.
Bị can Ngô Bá Khá.
Bị can Ngô Bá Khá.
Lên top