Khá "bảnh" sắp hầu tòa

Khá "bảnh" tại cơ quan điều tra lúc bị bắt. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Khá "bảnh" tại cơ quan điều tra lúc bị bắt. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Khá "bảnh" tại cơ quan điều tra lúc bị bắt. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Lên top