Mâu thuẫn trong cuộc rượu, cháu dùng dao đoạt mạng cậu và em

Đối tượng Xương. Ảnh công an cung cấp
Đối tượng Xương. Ảnh công an cung cấp