Mâu thuẫn trong cuộc rượu, cháu dùng dao đoạt mạng cậu và em

Đối tượng Xương. Ảnh công an cung cấp
Đối tượng Xương. Ảnh công an cung cấp
Đối tượng Xương. Ảnh công an cung cấp