Mắc nợ rồi đến công an báo tin giả bị cướp tài sản

Nguyễn Văn Sang báo tin giả bị cướp tài sản. Ảnh: CA
Nguyễn Văn Sang báo tin giả bị cướp tài sản. Ảnh: CA
Nguyễn Văn Sang báo tin giả bị cướp tài sản. Ảnh: CA
Lên top