Ly kỳ vụ án mê tín gây chết người ở Bình Phước: “Mộc hợp với thuỷ”, đánh đâu thắng đó

Bị can Bùi Văn Hậu đang đứng trước vành móng ngựa vào ngày 7.9.2017.
Bị can Bùi Văn Hậu đang đứng trước vành móng ngựa vào ngày 7.9.2017.