Lợi dụng đêm giao thừa, “tuồn” 1,2 tấn pháo nổ vào Việt Nam