Kỷ luật Chủ tịch xã và Hạt trưởng Hạt kiểm lâm do để xảy ra phá rừng

Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Ảnh:P.S)
Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Ảnh:P.S)
Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Ảnh:P.S)
Lên top