Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Kỷ luật Chủ tịch xã và Hạt trưởng Hạt kiểm lâm do để xảy ra phá rừng

Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Ảnh:P.S)
Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Ảnh:P.S)
Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Ảnh:P.S)
Lên top