Khởi tố 2 “quan thôn” đòi “bồi dưỡng” của dân

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa