Kẻ lừa phụ nữ vào tụ điểm kích dục nêu trong bài viết của Lao Động bị bắt

Các đối tượng bị công an bắt, trong đó có Thiện (bên phải màn hình) là đối tượng trong loạt bài điều tra của Báo Lao Động.
Các đối tượng bị công an bắt, trong đó có Thiện (bên phải màn hình) là đối tượng trong loạt bài điều tra của Báo Lao Động.
Các đối tượng bị công an bắt, trong đó có Thiện (bên phải màn hình) là đối tượng trong loạt bài điều tra của Báo Lao Động.
Lên top