Quảng Ninh

Hơn 1,6 tấn nầm lợn nhập lậu bốc mùi trên đường tiêu thụ bị phát hiện

Trên 1,6 tấn nầm lợn nhập lậu, bốc mùi được khẩn trương xử lý, chôn lấp. Anh: BQN
Trên 1,6 tấn nầm lợn nhập lậu, bốc mùi được khẩn trương xử lý, chôn lấp. Anh: BQN
Trên 1,6 tấn nầm lợn nhập lậu, bốc mùi được khẩn trương xử lý, chôn lấp. Anh: BQN
Lên top