Gia Lai: Đánh bạc trực tuyến, 2 cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai lãnh án

Làm giả sổ đỏ, 2 cán bộ Văn phòng ĐKĐĐ Gia Lai lãnh án. Ảnh Đình Văn
Làm giả sổ đỏ, 2 cán bộ Văn phòng ĐKĐĐ Gia Lai lãnh án. Ảnh Đình Văn