Được đình chỉ vụ án, yêu cầu xin lỗi bồi thường thì bị phục hồi điều tra

Trần Bá Đại và ông Bảy
Trần Bá Đại và ông Bảy